چرخ دنده ی تریگر چیست؟

 

بر روی میل سوپاپ هوا نصب شده و چرخش آن زیر سنسور میل سوپاپ تولید پالس مینماید, که به ایسیو ارسال میشود, و ایسیو از این طریق موقعیت میل سوپاپ هوا را تشخیص داده و پاشش و جرقه را بصورت تک به تک بر روی سیلندرها اعمال میکند.

همچنین از این اطلاعات جهت عملکرد سیستم cvvt استفاده میشود.

در صورت خرابی و یا نصب اشتباه این قطعه در خودروهای با سوخت گاز و بنزین موقعیت میل سوپاپ هوا درست به ایسیو اعلام نمیشود و ایراداتی مانند

روشن شدن چراغ چک

نرفتن خودرو بر روی سوخت گاز

لرزش موتور

دیر روشن شدن موتور

خاموش شدن موتور در دور آرام,
مشاهده میشود,