نوسان دور موتور در زمان استفاده از كولر خودرو

اين عيب در خودروهاي انژكتوري و كاربراتوري كاملأ متفاوت است اما در تمامي خودروهاي كم بازده و ضعيف تر در زمان گرفتن كولر دور موتور افزايش پيدا ميكند تا بتواند افزايش بار بر روي موتور ناشي از اتصال كمپرسور به موتور را جبران كند.

در حالت عادي دور موتور خودرو در حد ٨٠٠ است، زماني كه كولر ميگيريد دور موتور كاهش پيدا ميكند اما بايد عاملي اين دور موتور را افزايش دهد تا افت قدرت جبران شود
در خودروهاي انژكتوري اين افت قدرت توسط استپر موتور و كمي تغيير دريچه گاز جبران ميشود ( در اصطلاح استپر كمي به موتور گاز ميدهد )
اما در خودرو هاي كاربراتوري افت قدرت توسط يك شيلنگ وكيوم جبران شده تا دريچه گاز را تغيير حالت دهد
❌ اگر خودروي كاربراتوري داريد حتما موتور و كاربراتور آن را نزد تعميركار با تجربه شستشو و تنظيم نماييد.

❌اگر خودروي شما انژكتوري ميباشد بايد دياگ زده شود تا نحوه كار استپر موتور كنترل شود گاهي كثيف شدن و تميز كردن آن اين مشكل را برطرف ميكند
گاهي تعميركاران استپر را عوض ميكنند ، دقت كنيد در بسياري از مواقع تميز كردن و كنترل جريان استپر اين مشكل را برطرف ميكند و اين در حالي ست كه بيشتر تعميركاران از اين نكته اطلاعي ندارند
⛔️ كه تعويض استپر در بعضي خودروهاي داخلي حتما بايد با شماره فني خريداري شود نه فقط با نام بردن خودرو يا مارك خود استپر موتور?دانلود راهنمای تعمیرات خودرو www.carpdf.ir?