بایگانی برچسب‌ها : مشکل کم کردن روغن در موتورEf7

مشکل کم کردن روغن در موتورEf7

واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رینگهای پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد
رینگ پیستون دچار سائیدگی یا چسبندگی شده اند
موتور Ef7 هم به صورت طبیعی نباید تو هر 1000 تا بیشتر
از 100 سی سی کم کنه.مگه اینکه روغن ریزی داشته باشه و یا روغن نامرغوب باشه