بایگانی برچسب‌ها : محفظه ی احتراق

محفظه ی احتراق چیست؟!

✅منظور از محفظه ی احتراق،فضای محبوس بین کف پیستون و سرسیلندر می باشد.هنگامی که پیستون به سمت پایین حرکت می کند،حجم داخل سیلندر افزایش یافته و عمل مکش از طریق سوپاپ هوا انجام می شود ولی پس از رسیدن پیستون به پایین ترین قسمت،جهت حرکت آن تغییر یافته و پیستون به سمت بالا به حرکت در میآید؛در این حالت که پیستون درحال متراکم نمودن مخلوط هوا و سوخت است،هر دو سوپاپ بصورت بسته می باشد.هنگامی که پیستون در نقطه ی مرگ بالا قرار میگیرد،هنوز فضایی بین کف پیستون و سرسیلندر وجود دارد که مخلوط هوا و سوخت درون آن متراکم می گردد.این فضا،”محفظه ی احتراق” نام دارد.