فن با روشن شدن موتور یکسره کار می کند

رله فن چک شود

مقاومت یا یونیت فن چک شود

ایپرام ECU برنامه ریزی یا فلش شود (ممکن است در اثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود، معمولاً با فلش رفع عیب می شود )

آی سی فن یا دمای آب ECU تعویض شود