بایگانی برچسب‌ها : فن با روشن شدن موتور یکسره کار می کند

فن با روشن شدن موتور یکسره کار می کند

رله فن چک شود

مقاومت یا یونیت فن چک شود

ایپرام ECU برنامه ریزی یا فلش شود (ممکن است در اثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود، معمولاً با فلش رفع عیب می شود )

آی سی فن یا دمای آب ECU تعویض شود