بایگانی برچسب‌ها : عیب_یاببی گیربکس_cvt

عیب_یاببی گیربکس_cvt

مشكل شوک و تقه گیربکس های اتوماتیک CVT :

دنده در حالت N قرار داده و خودرو را خاموش نمایید.
5 ثانیه صبر نموده و سپس سویچ را باز نمایید و سپس پدال گاز و ترمز را با هم فشار داده و بعد از چشمک زدن چراغ CVT ، پا را از روی پدال گاز بردارید.
10 ثانیه صبر کرده و سپس خودرو را روش نمایید، اگر چراغ cvt به طور دائم روشن بماند بدان معناست که رویه درست انجام شده است.
در حالیکه همچنان پدال ترمز را فشرده اید، دنده را از حالت N به D یک بار تغییر داده تا شوک گیربکس به کمترین حد ممکن برسد.
سپس پدال ترمز را سه بار فشار داده و در نهایت دنده را در حالت P قرار داده و خودرو را خاموش نماييد