عمر مفید باتری خودرو چقدر است؟

حداکثر عمر یک باتری خودرو بين ٤ تا ٦ سال است ولی چرا اغلب ما بعد از سه سال ناگزیر به تعوض باتری هستیم .✨

خودروهای اتوماتیک در صورت خرابی باتری با دنده روشن نخواهند شد پس با رعایت چند نکته کوتاه میتوان بازده باتری خودرو را بالا برد .

1. سفرهای کوتاه شهری باعث کاهش عمر باتری می شود ،چون حدود 8 ساعت زمان برای فول شارژ شدن باتری خودرو زمان نیاز است .
2. باتری که اغلب عمر خود را در حالت فول شارژ است بیش از باتری که دائما نیمه شارژ است عمر می کند .
3. در سرما به علت کاهش فعل و انفعالات شیمیایی باتری های ضعیف زودتر تسلیم شده و اصطلاحا می میرند .
4. نگهداری خودرو یا باتری در محیط گرم با دمای ثابت باعث حفظ توان و طول عمر باتری می شود .
5. شارژرهای باتری با قابلیت شارژ سریع باتری را داغ میکنند،گاز هیدوژن داخل باتری تولید میکنند که مخرب است ،گاها باتری را اورشارژ یا بیش از حد شارژ می کنند .
6. اگر بیش از یک ماه از خودرو استفاده نمی کنید سر باتری منفی را جدا کنید .
7. هنگام جدا نمودن باتری، اول قطب منفی را جدا کنید و برعکس هنگام بستن اول قطب مثبت را وصل کنید .
8. حداقل هر 6 ماه یکبار با شارژر مناسب باتری را فول شارژ کنید .
9. باتری های ژله ای (MF) بدون نیاز به سرویس و باتری هایح اسیدی و باتری هاي VRLA ( Valve-regulated lead acid)
نسبت به تکان خوردن و ضربه حساسند (عمر کمتر در خودروهای آفرودی ).