شیم-گیری-چرخ-جلو-پراید

ابزار شیم گذاری چرخ جلو پراید (بلبرینگ دو تیکه)

ابزار مخصوص جهت شیم گذاری (تنظیم دقیق لقی بین بلبرینگ در مدل های دو تیکه ) دقیق برای چرخ جلو اتومبیل پراید این ابزار دارای ضخامتی کمتر از توپی چرخ جلو می باشد و با قرار دادن بلبرینگ ها و… Read More