مکانیزم تعلیق بازوی کشنده

سیستم تعلیق بازوی کشنده
این مکانیزم معمولاً در سیستم تعلیق عقب غیر محرک استفاده می شود. از آنجایی که در این مکانیزم چرخها توسط بازوهایی کشیده می شود، به آن «بازوی کشنده» گفته می شود.
در این مکانیزم تعلیق هر چرخ دارای یک بازوی کشنده برای انتقال نیروهای طولی، عرضی و گشتاورهای حاصل از آنها به بدنه خودرو و بالعکس است.
در یک سمت این بازو، محور چرخ را به منظور نصب چرخ و یاتاقان های غلتشی آن تعبیه می کنند و در طرف دیگر، توسط بوش لاستیکی یا رولبرینگ سوزنی روی پوسته اکسل یاتاقان بندی می شود و نهایتاً پوسته اکسل به بدنهّ خودرو وصل می گردد.