بایگانی برچسب‌ها : رله دوبل

مراحل سه گانه کار رله دوبل

 

كانكتور 15 راهه این رله به دسته سيمي متصل است كه امكان ارتباط بين باطري، ECU و ساير اجزاء مرتبط در سيستم سوخت رساني و سیستم جرقه را امكان پذير مي سازد.

در حالت سوئيچ بسته ولتاژ 12 ولت از طريق پايه 10 رله براي تغذيه حافظه موقت ECU ارسال ميگردد

در حالت سوئيچ باز ولتاژ مثبت به سنسور سرعت مي رسد براي 2 تا 3 ثانيه برق پمپ بنزين و اجزائي نظير كويل دوبل، انژكتورها، گرمكن سنسور اكسيژن و گرمكن دريچه گاز از طريق اين رله تامين ميشود. حال چنانچه بعد از مدت مذكور موتور خودرو روشن نگردد در اين صورت ولتاژ مثبت اخير قطع مي گردد. صدایی که هنگام باز کردن سوئیچ قبل از استارت شنیده می شود ( از زیر صندلی عقب ) صدای پمپ بنزین هست که پس از زمان مذکور قطع می شود

ساختار داخلي :
رله يك سوئيچ الكترومغناطي است كه با يك جريان كم مي تواند جريان زياد را انتقال دهد
رله تشكيل شده است از
1 بوبين
2 يكعدد پلاتين دوبل كه متشكل از قسمت رله اصلي رله قدرت است

مدار الكتريكي:
رله توسط يك كانكتور 12 الي 15 پايه به دسته سيم اصلي متصل ميشود پايه 2 و 8 و 11 و 15 داراي برق 12
هستند
پايه 14 در موقع باز بودن سوئيچ ولتاژ 12 دارداز پايه 4 برق انژگتور – و از پايه 5 برق كويل و از پايه 6 برق گرمكن
تامين ميگردد

از پايه 13 برق پمپ بنزين و از پايه 9 برق شير كنيستر تامين ميشود
در زمان خاموش بودن از پايه 10 و در سوئيچ باز از پايه 1 برق ECU تامين ميگردد

شرح كار:
عملكرد رله در 3 مرحله است
1 سوئيچ بسته: كه دراين حالت برق 12 براي نگهداري اطلاعات به ECU ارسال ميگردد

2 سوئيچ باز: در اين حالت رله به مدت 2 تا 5 ثانيه برق 12 وا به
پمپ بنزين، انژكتورها، كوئل دوبل، ايسيو، شير برقي كنيستر، المنت دريچه گاز، المنت گرمكن
دريچه گاز ميفرستد

3 مرحله موتور روشن :
در اين حالت رله دوبل دائما برق اجزا بالا و سنسور سرعت خودرو وه نگاميكه خودرو روشن ميگردد ولتاژ 12 ارسال ميگردد.

رله دوبل در سیستم انژکتوری

رله دوبل:
✅ رله دوبل بافرمانECUفعال وجریان الکتریکی موردنیاز اجزای زیرازسیستم مدیریت موتور به آنها ارسال می کند.

?۱-پمپ بنزین
?۲-پردازشگرموتور(ECU)
?۳-انژکتورها
?۴-کویل دوبل
?۵-شیربرقی کنیستر
?۶-المنت گرم کن
?۷-حسگراکسیژن
✅ روش بازرسی:

1⃣ -سوئیچ رادر حالتoff قرار دهید.
2⃣ -ضامن کشویی کانکتور رله دوبل را آزاد کرده وکانکتوردسته سیم را از رله دوبل جدا کنید.
3⃣ -رله دوبل را ازمحل نصب پیاده کنید.
4⃣ -پین های رله دوبل را ازلحاظ ضعیف شدن (خرابی،خارج‌شدن‌وخوردگی)بررسی‌شود.
5⃣ -ترمینال های کانکتوردسته سیم رله دوبل را ازلحاظ ضعیف شدن(خرابی،دفرم شدن وخوردگی)بررسی کنید.
6⃣ -مقدارولتاژ ورودی به رله دوبل را اندازه گیری کنید.
7⃣ -مولتی متررا در وضعیت اندازه گیری ولت قراردهید.
8⃣ -پراپ منفی مولتی متر را به قطب منفی باتری متصل کنید.
9⃣ -پراپ مثبت مولتی متر رابه ترتیپ به ترمینال های زیراز کانکتور دسته سیم رله دوبل متصل و ولتاژ هرکدام رااندازه گیری کنید.ترمینال های۲،۸،۱۱،۱۵
☢-اگرمقدارولتاژ ۱۲ولت است دسته سیم رله دوبل سالم است.

1⃣ -دسته سیم رله دوبل را ازنظرقطع بودن بررسی کنید.
2⃣ -کابل منفی باتری راجداکنید.
3⃣ -مولتی متررادروضعیت اندازه گیری اهمی یاتست دیودی قراردهید.
4⃣ -چگونگی اتصال مداردردسته سیم و ترمینال هارابررسی کنید.
5⃣ -مابین ترمینال های۱۱و۱۵ ازکانکتور رله دوبل وترمینالZV-NR ازجعبه تقسیم.
6⃣ -مابین ترمینال های۲و۸ ازکانکتور رله دوبل وترمینالZV-GR ازجعبه تقسیم

✅ -اگراتصال برقراراست دسته سیم سالم.

❗️ نکته:خرابی رله دوبل موجب روشن نشدن خودرو می گردد.