بایگانی برچسب‌ها : رله دوبل در حالت های مختلف

مراحل سه گانه کار رله دوبل

 

كانكتور 15 راهه این رله به دسته سيمي متصل است كه امكان ارتباط بين باطري، ECU و ساير اجزاء مرتبط در سيستم سوخت رساني و سیستم جرقه را امكان پذير مي سازد.

در حالت سوئيچ بسته ولتاژ 12 ولت از طريق پايه 10 رله براي تغذيه حافظه موقت ECU ارسال ميگردد

در حالت سوئيچ باز ولتاژ مثبت به سنسور سرعت مي رسد براي 2 تا 3 ثانيه برق پمپ بنزين و اجزائي نظير كويل دوبل، انژكتورها، گرمكن سنسور اكسيژن و گرمكن دريچه گاز از طريق اين رله تامين ميشود. حال چنانچه بعد از مدت مذكور موتور خودرو روشن نگردد در اين صورت ولتاژ مثبت اخير قطع مي گردد. صدایی که هنگام باز کردن سوئیچ قبل از استارت شنیده می شود ( از زیر صندلی عقب ) صدای پمپ بنزین هست که پس از زمان مذکور قطع می شود

ساختار داخلي :
رله يك سوئيچ الكترومغناطي است كه با يك جريان كم مي تواند جريان زياد را انتقال دهد
رله تشكيل شده است از
1 بوبين
2 يكعدد پلاتين دوبل كه متشكل از قسمت رله اصلي رله قدرت است

مدار الكتريكي:
رله توسط يك كانكتور 12 الي 15 پايه به دسته سيم اصلي متصل ميشود پايه 2 و 8 و 11 و 15 داراي برق 12
هستند
پايه 14 در موقع باز بودن سوئيچ ولتاژ 12 دارداز پايه 4 برق انژگتور – و از پايه 5 برق كويل و از پايه 6 برق گرمكن
تامين ميگردد

از پايه 13 برق پمپ بنزين و از پايه 9 برق شير كنيستر تامين ميشود
در زمان خاموش بودن از پايه 10 و در سوئيچ باز از پايه 1 برق ECU تامين ميگردد

شرح كار:
عملكرد رله در 3 مرحله است
1 سوئيچ بسته: كه دراين حالت برق 12 براي نگهداري اطلاعات به ECU ارسال ميگردد

2 سوئيچ باز: در اين حالت رله به مدت 2 تا 5 ثانيه برق 12 وا به
پمپ بنزين، انژكتورها، كوئل دوبل، ايسيو، شير برقي كنيستر، المنت دريچه گاز، المنت گرمكن
دريچه گاز ميفرستد

3 مرحله موتور روشن :
در اين حالت رله دوبل دائما برق اجزا بالا و سنسور سرعت خودرو وه نگاميكه خودرو روشن ميگردد ولتاژ 12 ارسال ميگردد.